Theater Cartouche VZW start een crowdfunding

 

Gisteren 30 augustus ging het nieuwe theaterseizoen van start. Theaters hebben het niet gemakkelijk om het hoofd boven water te houden. Ook Theater Cartouche uit Edegem niet. Niettegenstaande een sterke programmatie en tal van randactiviteiten is het theater toch genoodzaakt om een crowdfunding te organiseren.
De reden hiervoor is dat het theater dringend bepaalde werken moet laten uitvoeren om o.a. het theatercafé Schuppenzot (onderdeel van Theater Cartouche) te heropenen om zo extra inkomsten te kunnen verkrijgen aan o.a. verhuur. Ook de toegang naar het theater (de steile metalen trap) moet hoognodig aangepast worden om het ‘oudere’ publiek nog meer aan te trekken.

Theater Cartouche VZW is een liefhebberstheater te Edegem met een zaal van 125 plaatsen, een mooie foyer en een apart cafeetje/zaaltje. Reeds 16 jaar gekend voor mooie producties voor jong en oud voor de Edegemenaar en ver daarbuiten.
Het apart cafeetje onder het podium van Theater Cartouche, “Theatercafé Schuppenzot”, heeft een gezellige, huiselijke sfeer. Het leent zich perfect om er vergaderingen te houden, repetities te laten doorgaan, “open mic”-comedyavonden te organiseren (waar de stand-upcomedian zijn ding kan komen testen), muzikanten te laten jammen, boeklezingen te houden, enz… De mogelijkheden zijn legio en komen de Edegemenaar ten goede. De vraag om deze ruimte te verhuren is om deze redenen dan ook zeer groot.
Maar om deze ruimte te kunnen verhuren, moet er eerst een veilige toegang gebouwd worden voor het publiek, de artiesten, enz…

Ook de toegang tot de zaal/foyer is al een paar jaar een heikel punt voor de oudere en/of moeilijk te been zijnde toeschouwer. De steile metalen trap die toegang geeft, blijft voor velen een te overwinnen hindernis. Daarom zou er een minder steile, eventueel overdekte trap moeten geïnstalleerd worden om ook deze toeschouwers te laten meegenieten van de producties en evenementen.

Steun
Dus iedere euro is welkom. Dit geld dient niet om lonen of bonussen uit te keren of eender welke andere toe-eigeningen. we kiezen er trouwens voor om dit momenteel onbetaald te blijven doen.

De campagne start op maandag 31 augustus 2015 met een crowdfunding. Hierop mag iedere euro overgemaakt worden op rekeningnummer BE44 3204 3800 1045 met vermelding "Steun Theater Cartouche”. De campagne loopt tot eind juni 2016.

Bij een gift van :
• 50 euro, krijg je een duoticket.
• 75 euro, krijg je een ‘VIP’-duo-ticket (duo-ticket + glaasje cava)
• 100 euro, krijg je een ‘Golden-VIP’-duo-ticket (duo-ticket + glaasje cava + kaas/salami)
• 500 euro; krijg je een de ‘Golden-VIP’-duo-ticket en een eervolle vermelding op het groot scherm.

De duo-tickets zijn enkel geldig voor de eigen voorstellingen van Theater Cartouche VZW (seizoen 2015-2016 en 2016-2017) voor het volledige programma zie www.theatercartouche.be

Op het einde van de campagne (juni 2016 – later hierover meer), houden ze een gala-avond voor iedereen die een bijdrage geleverd hebben.